La Colla

La Colla de Diables de Montmeló està formada per tres seccions diferenciades per edats, que tenen la seva activitat principal en diferents moments de la festa major de Montmeló.

Colla Gran

L’activitat principal de la Colla Gran, és el correfoc de la Festa Major del municipi, que acostuma a ser l’últim dijous del més de juny, es el correfoc que dóna el punt de sortida a les activitats de Festa Major.
La colla esta composada per uns 30 diables , 2 diableses, 1 Lluci i 15 tabalers i grallers

Colla Jove

Fruit del saber fer de la Colla Gran i de la voluntat expressada per molts joves del poble de voler formar-hi part, es va engegar l’any 2005 la colla jove, composada per joves de 12 a 17 anys. Aquest fet va suposar un gran creixement en el nombre de socis i una nova dinàmica a l’organització de la colla i l’inici del correfoc jove Dissabte de Festa Major.
La colla esta composada aproximadament per uns 15 diables, 1 Lluci i 10 tabalers

Colla infantil

L’últim gran aconteixement ha estat la creació de la colla infantil l’any 2008, que a banda d’un nou creixement en el nombre de socis, que ja supera de llarg el centenar, ha estat una bona dosi de nous aires i nous projectes. La Colla infantil te la seva principal activitat en el Correfoc de divendres de festa Major.
La colla esta composada aproximadament per uns 30 diables, 1 Lluci i 20 tabalers