Call Us (111) 234 - 5678

21/B, London Campus, British Road, Birmingham, UK

La Colla

La Colla de Diables de Montmeló va néixer l’any 1997, tot i que va ser a la festa major de 1996 quan va realitzar el seu primer correfoc, on va ser batejada per la colla veïna del Ball de Diables de Montornès del Vallès. La colla en els seus inicis comptava amb un grup d’uns 15 diables, 4 tabalers i en Llucifer.

És una de les colles més joves de la comarca i malgrat aquesta joventut, és segons el llibre ” Les Colles de Diables al Vallès Oriental” de David Bassa, una colla singular. “El patiment dels diables per obrir-se pas als carrers és superior al dels Diables de Granollers, que aturen milers de joves Festa Major rere Festa Major, però a diferència de Granollers  tot i que hi ha més gent, els que s’hi posen són d’una mitjana d’edat més alta i no tenen por a les espurnes. Els veïns de Montmeló estimen els balls de diables i els viuen amb autentica passió.”

La colla actualment està composada per diables, tabalers i grallers dividits en tres seccions, gran, jove i infantil tambè compte amb una bèstia de foc que és ballada per la colla gran.

Per tal d’organitzar les activitats de la colla es realitzen reunions setmanals els dimecres de 20 a 22h al local de l’entitat situat a la plaça Santa Maria,17 i l’assemblea anual que serveix per aprovar el projecte del curs i escollir la junta directiva.

Colla Gran

L’activitat principal de la Colla Gran, és el correfoc de la Festa Major del municipi, que acostuma a ser l’últim dijous del més de juny, es el correfoc que dóna el punt de sortida a les activitats de Festa Major.
La colla esta composada per uns 30 diables , 2 diableses, 1 Lluci i 15 tabalers i grallers

Colla Jove

Fruit del saber fer de la Colla Gran i de la voluntat expressada per molts joves del poble de voler formar-hi part, es va engegar l’any 2005 la colla jove, composada per joves de 12 a 17 anys. Aquest fet va suposar un gran creixement en el nombre de socis i una nova dinàmica a l’organització de la colla i l’inici del correfoc jove Dissabte de Festa Major.
La colla esta composada aproximadament per uns 15 diables, 1 Lluci i 10 tabalers

Colla infantil

L’últim gran aconteixement ha estat la creació de la colla infantil l’any 2008, que a banda d’un nou creixement en el nombre de socis, que ja supera de llarg el centenar, ha estat una bona dosi de nous aires i nous projectes. La Colla infantil te la seva principal activitat en el Correfoc de divendres de festa Major.
La colla esta composada aproximadament per uns 30 diables, 1 Lluci i 20 tabalers