La bestiola

Amb motiu dels 10 anys de Vibrot, estem treballant en la creació d’una bestiola que serà ballada per la colla infantil. I és per això que estem cercant finançament per dur a terme la construcció de la mateixa. Durant els mesos vinents posarem en marxa diverses accions econòmiques per aconseguir aquest finançament, estigues atent al nostre web, facebook o twitter aviat t’informarem de com pots col·laborar amb nosaltres.

d0f5dfbb-0da8-40af-b269-7f96b51ddc8f

Primer esbós de la bestiola fet per Martí Torras Mayneris un amic de la colla i artistassu